Algemene voorwaarden

 1. De uitgever van de Select Cadeaukaart is Touch Promotions B.V., gevestigd op de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57705240.

 2. Je kunt jouw Select Cadeaukaart code via selectcadeaukaart.nl verzilveren. De geldigheid van deze code wordt aangegeven in de communicatie waarmee je jouw Select Cadeaukaart code hebt ontvangen.

 3. Door de code te verzilveren, maak je jouw Select Cadeaukaart account aan voor het gebruik van de Select Cadeaukaart. Met jouw e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord kun je op ieder gewenst moment inloggen om jouw Select Cadeaukaart te gebruiken.

 4. Jouw Select Cadeaukaart bevat een saldo in euro’s dat je kunt besteden aan een of meerdere cadeaukaarten uit het totale aanbod zoals opgenomen op selectcadeaukaart.nl.

 5. Je hoeft dit saldo niet in één keer te besteden. Na iedere keuze voor een in het aanbod opgenomen cadeaukaart blijft het restant van het saldo op jouw Select Cadeaukaart staan.

 6. De Select Cadeaukaart is geldig tot twee (2) jaar na uitgifte. De resterende geldigheidsduur is te allen tijde in te zien nadat je bent ingelogd in jouw Select Cadeaukaart account.

 7. Het saldo op de Select Cadeaukaart dient voor het einde van de in punt 6 genoemde geldigheidstermijn besteed te worden. Enig saldo dat na de geldigheidstermijn resteert, vervalt.

 8. De Select Cadeaukaart is niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen van aanbieders van de cadeaukaarten op selectcadeaukaart.nl.

 9. De Select Cadeaukaart mag niet doorverkocht worden.

 10. De Select Cadeaukaart is niet in te wisselen voor geld.

 11. Bij het redelijk vermoeden van fraude of misbruik heeft Touch Promotions B.V. het recht Select Cadeaukaarten in te trekken of te blokkeren.

 12. Cadeaukaarten die je middels het saldo op jouw Select Cadeaukaart hebt gekozen kunnen niet worden geretourneerd.
 13. Er is geen compensatie van toepassing op verloren, gestolen of beschadigde Select Cadeaukaarten.

 14. Op iedere cadeaukaart zoals opgenomen op selectcadeaukaart.nl zijn de voor die desbetreffende cadeaukaart geldende algemene voorwaarden inclusief geldigheidstermijn van toepassing. Deze voor de desbetreffende cadeaukaart geldende algemene voorwaarden kun je inzien via www.selectcadeaukaart.nl.

 15. Bij redelijk vermoeden van fraude of misbruik heeft Touch Promotions B.V. het recht om via het saldo van een Select Cadeaukaart bestelde cadeaukaarten in te trekken of te blokkeren.

 16. Door het gebruik van de Select Cadeaukaart ga je akkoord met deze “Algemene voorwaarden Select Cadeaukaart”.